فایل صوتی برنامه‌ها

فایل صوتی منتخب برنامه های کتابخانه اشراق از این قسمت قابل دسترسی و دانلود می باشد. این فایل ها علاوه بر سایت، در کانال تلگرامی کتابخانه نیز منتشر می شوند.

——————————————————————————————————-